Dr. Çağrı Hasan Karaman


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Müh., İnşaat Müh. Hidromekanik Yüksek Lisans, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Doktora derecelerine sahiptir. Hidrolik ve hidrolojik modeller, akım tahmini, taşkın modellemesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), uzaktan algılama hava tahmin modelleri üzerine birçok projede görev almıştır.

Web teknolojileri, veri tabanı sistemleri, Python, R, C, Fortran, Javascript gibi programlama dillerinde su kaynakları mühendisliği ve uzaktan algılama alanlarında uygulamalar geliştirmektedir.

EUMETSAT HSAF Projesi kapsamında uydu tabanlı kara ürünlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar yapmaktadır.