EUMETSAT SAF (Satellite Application Facilities) Projesi

Avrupa Meteorolojik Uydulardan Yararlanma Teşkilatı'nın (EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites) Operasyonel Hidroloji ve Su Yönetimine Destek (H-SAF - Satellite Application Facility on Support to Operational Hydrology and Water Management) projesi Kasım 1992’de üye ülkelerdeki uzmanlıkların kullanılarak uydu verilerinden meteorolojik ürünlerin elde edilmesi amacıyla oluşturulmuş ve belli bir konuda uzmanlaşmış ürün geliştirme ve veri işleme konseptine dayalı o ülkelerdeki mevcut kurumların bir ağ dahilinde biraraya gelmesi ve çalışması esasına dayalı bir organizasyondur.

SAF’ın amacı, EUMETSAT üye ve işbirliği içinde olan ülkelerdeki ortak ihtiyacı karşılamak üzere uygulama amaçlı olarak elde edilen verilerin değerini ve kullanımını artırmaya yönelik olarak hizmet ve ürünlerin geliştirilmesidir. SAF’lardan beklenen yararlar ise; şiddetli hava olaylarının kısa-vade tahmininde gelişme sağlanması, değişik sektörlere yarar sağlanması, üst atmosferdeki hava kirliliğinin etkilerinin ve ozon seviyesindeki değişimin daha iyi anlaşılması, doğal afetler konusunda erken uyarı, iklim gözlemleri için daha iyi veri elde edilmesi, Sayısal Hava Tahminini destekleyecek veri sağlanması, operasyonel amaçlı olarak yazılım ürünleri sağlanması ve çevre ve tarımsal amaçlı tahminler için daha ileri düzeyde bilgi sağlanması olarak tanımlanabilir.

Konsorsiyum Avusturya, Belçika, ECMWF, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Italya, Polonya, Romanya, Slovakya, ve Türkiye’dahil 11 ülke ve 1 kuruluştan oluşmaktadır. Bu ülkelerden İtalya EUMETSAT-HSAF’ın merkezi ve yağış konusundaki çalışmalarda öncü ülke olurken, Avusturya toprak nemi, Finlandiya kar parametreleri ve Polonya ise hidrolojik validasyon konularında öncü ülkeler konumundadır. Türkiye diğer görevlerinin yanında esas olarak dağlık alanlarda üretilecek kar ürünlerinden sorumludur.

Türkiye H-SAF’ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (O.D.T.Ü) ve Hidrosaf Yazılım tarafından temsil edilmektedir. MGM bu oluşuma veri ve lojistik destek sağlamaktadır. Global ve yarı-global uydu tabanlı gerçek zamanlı kar ürünlerinin algoritma geliştirilmesi, ürünlerin üretimi ve teknik desteği Hidrosaf Finlandiya Meteoroloji Enstitüsi (FMI) ile birlikte yapılmaktadır. Proje kapsamında geliştirilen kar ürünleri aşağıda tanımlanmıştır.

  • H10 - Snow detection (snow mask) by VIS/IR radiometry
  • H12 - Effective snow cover by VIS/IR radiometry
  • H13 - Snow water equivalent by MW radiometry
  • H34 - Snow detection (snow mask) by VIS/IR radiometry covering full MSG
  • H35 - Effective snow cover by VIS/IR radiometry – North Hemisphare
  • H35 MARS - Effective snow cover by VIS/IR radiometry with Machine Learning
  • H65 - Snow water equivalent by MW radiometry (Northern Hemisphare)

Gelişrime Aşamasındaki ürünler.

  • H43 - Snow detection (snow mask) by VIS/IR radiometry (FCI)
  • H85 - Effective snow cover by VIS/IR radiometry (EPS-SG)