Doç. Dr. Semih Kuter


Semih Kuter, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 1996 ve 2000 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü’nden almıştır. Doktorasını 2014 yılında ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü'nde tamamlamıştır. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nde doçent olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, ODTÜ Teknokent’te faaliyet göstermekte olan HidroSAF Ltd. Şti.’nde EUMETSAT H SAF projesi kapsamında danışman olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında kriyosferin optik uzaktan algılanması ve kesirli kar örtüsü haritalamasında makine öğrenimi yöntemlerinin uygulanması yer almaktadır.