Prof. Dr. Zuhal AKYÜREK


Prof. Dr. Zuhal AKYÜREK şirket müdürüdür. Aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tam zamanlı profesör olarak görev almaktadır. Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden almış ve post-doktorasını Bristol Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda bir yıl boyunca araştırmacı olarak çalışmıştır. Hidroloji, yağış-akış modelleri, karın optik ve mikrodalga uzaktan algılanması, sel modellemesi üzerine araştırmalar yapmaktadır. HSAF projesinde dağlık bölgelerde uydu verilerinden kar parametreleri elde etme konusunda projenin yerel yürürütücüsü olarak görev almaktadır. 2008 yılında NASA'da ziyaretçi bilim insanı olarak bulunmuştur.