Hidrosaf Yazılım ve Danışmanlık

Hidrosaf Software Ltd. Co

Hidrosaf Yazılım Ltd. Şti., Ankara, Türkiye'deki ODTÜ Teknokent'te bulunmakta ve 2008 yılında, yüksek seviye mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmayı amaçlayan bir grup mühendis ve bilim insanı tarafından kurulmuştur. Birçok alanda hizmet vermekteyiz, ana başlıkları aşağıda listelenebilir:

 • Yazılım geliştirme
 • Yenilenebilir enerji projeleri (hidroenerji, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi
 • CBS, uzaktan algılama ve fotogrametri
 • Hidroloji, sel haritalama ve su kaynakları yönetimi çalışmaları

Hakkımızda

Uzaktan Algılama (UA)

Farklı Uydu Verileri (Optik, Infrared, Mikrodalga vb.) İşleme ve Analizi

Hava Fotoğrafı İşleme ve Analizi

Arazi Kullanımı Belirlenmesi ve Sınıflandırma

Tarım Alanlarının Sınıflandırılması

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Coğrafi Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi

WMS/WCS/IMS Sunucu Tasarım ve Yönetimi

Coğrafi Veri Analizi ve Yorumlanması

Sayısallaştırma ve Koordinatlandırma

Mekansal ve Zamansal Veri Analizi

Yazılım Geliştirme

Platform Bağımsız Yazılım Geliştirme

Veritabanı Oluşturma ve Yönetimi

Web Tasarım ve Geliştirme

Açık Kaynak Çözümler

Mobil ve Bulut Bilişim Yazılımları

Modelleme Çalışmaları

1 Boyutlu ve 2 Boyutlu Hidrodinamik Modelleme

İki Boyutlu Düşük Akım Modellemesi

Baraj Yıkılma Analizi

Havza Bazında Su Kaynakları Modellemesi ve Yönetim Planlarının Oluşturulması

Akım Tahmin Modellemesi

Hizmetler

Uzaktan Algılama (UA)

 • Uydu Verileri İşleme
 • Farklı Uydu Verileri (Optik, Infrared, Mikrodalga vb.) İşleme ve Analizi

Hidrolojik ve Hidrolik Modelleme

 • Hidrodinamik 1 ve 2 Boyutlu Taşkın Modellemesi
 • Havza Bazında Su Kaynakları Modellemesi ve Yönetim Planlarının Oluşturulması
 • Baraj Yıkılma Analizi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Uydu Verisi İşleme
 • Algoritma Geliştirme
 • Coğrafi Veri Analizi ve Veritabanı Tasarımı

Yazılım Geliştirme

 • Mekansal ve Zamansal Veri Analizi

Referanslar

EUMETSAT SAF (Satellite Application Facilities) Projesi
Özbekistan’da Dzhankeldy and Bash Rüzgar Enerji Tarlası için hidrolojik analizler ve taşkın riski hesaplanması
SAROS Güneş enerjisi alanı için taşkın riskinin belirlenmesi
Özbekistan’da Jizzakh güneş enerji alanı için hidrolojik analizer
Özbekistan Kungrad enerji hattı için taşkın riskinin belirlenmesi
Özbekistan Taşkent’de baraj yıkılma analizi ve nehir tabanının değişiminin belirlenmesi analizi

Ekip

Prof. Dr. Zuhal AKYÜREK

Şirket Müdürü

Doç. Dr. Semih Kuter

Jack of All Trades Master of None

Mustafa Berkay Akpınar

Su Kaynakları Mühendisi

Dr. Çağrı Karaman

Yazılım Geliştirici ve Su Kaynaklaı Mühendisi

İletişim

Adres

Gümüş Blok No:, ODTÜ Teknokent No:9, D:K1, Türkiye

Çankaya/Ankara

Mail

info@hidrosaf.com

Telefon

+90 312 312 01 01